Presentació

Les jornades Logopèdia a la pràctica són una iniciativa dels estudis de Logopèdia que s’organitza amb la finalitat de promoure l’intercanvi d’experiències entre professionals d’aquest àmbit de coneixement.

Hi ha dues modalitats per participar a les jornades: ASSISTENTS I/O PONENTS.

Per confirmar l’assistència, cal omplir el formulari d’inscripció abans del 20 d’octubre de 2019.

Els interessats a participar com a ponents poden presentar un cas abans del 4 d’octubre de 2019.

La voluntat és facilitar un espai on fer visibles aspectes concrets de tractaments i tècniques que s’estan duent a terme a partir d’un pacient concret tot exposant l’avaluació, el diagnòstic i el procés seguit fins a l’alta.

Tant els assistents com els ponents rebran un certificat que acrediti la seva participació. A més, hi ha la intenció d’oferir en un futur una publicació de casos clínics en logopèdia.