Calendari

Enviament  del resum del cas Data límit: 4 d’octubre de 2019
Notificació d’acceptació dels resums dels casos Data límit: 11 d’octubre de 2019
Inscripció assistents Data límit: 20 d’octubre de 2019