Programa

9 a 9.30h Acollida
9.30 a 11h Inauguració de la Jornada i conferencia El reto de publicar en Logopedia

a càrrec Miguel Lázaro López-Villaseñor (miguel.lazaro@ucm.es)

Professor contractat doctor de la Universidad Complutense de Madrid. Vice-degà de Logopèdia i Coordinador del Màster d’Intervenció Logopèdica de la mateixa Universitat. Fundador i director de la Revista de Investigación en Logopedia. Doctor des de l’any 2008 amb estades de recerca a la Radboud University (Holanda) i al Institute of Cognitive Sciences and Technologies de Roma. Autor de nombrosos treballs a revistes i editorials de prestigi.

11 a 11.30h Descans
11.30 a 12.15h Cas 1
12.15 a 13h Cas 2
13 a 13.45h Cas 3
13.45 a 14h Cloenda